Quy luật tự nhiên là các con đến tuổi lớn và sẽ phải lên lớp

Quy luật tự nhiên là các con đến tuổi lớn và sẽ phải lên lớp, sẽ phải chia tay cô giáo cũ. Mẹ con chân thành cảm ơn cô giáo Hương Thảo đã dậy dỗ con cũng nhưng các bạn những nốt nhạc đầu đời cho con thêm yêu âm nhạc hơn.
It is very hard to say goodbye.