Nơi kia nhiều tài giỏi nhưng dầy hằn học quá

Nơi kia nhiều tài giỏi nhưng dầy hằn học quá
Tui đi tìm chốn ngu để hồn nhiên đến lạ
Để được yêu thương được thả cánh giữa trời
Cánh diều căng mong nhờ dây neo lại
Bứt tan rồi bèo bọt rớt nơi mô
Thui cất cánh tự bay mà tự biết
Mọi đèo bồng tựa nỏ gánh vác chi
Tự tình cùng bay ta cùng gieo khắp chốn
Mầm yêu thương mầm xanh ngát hi vọng
Một chồi xanh hai chồi hồng vạn mầm cây
Buông rồi bay rồi lòng ta nhẹ bỗng
Bồ công anh theo gió nào có ai não nề
See Translation