Nhiều bạn muốn tìm cơ hội tăng thêm thu nhập nhưng nói bán hàng đi lại ngại

Nhiều bạn muốn tìm cơ hội tăng thêm thu nhập nhưng nói bán hàng đi lại ngại.
Hỏi ngại vì sao thì bảo: Sợ không có duyên với thiên hạ nó đánh giá.
Trong khi chưa thử bán đã sợ ko có duyên.
Sản phẩm thì dùng rồi, thích rồi, thấy ng khác bán được cũng muốn bán rồi, nhưng chả hiểu sao lại sợ bị đánh giá. Ngại công việc bán hàng online à? Bán hàng là ko đàng hoàng, là ko ra gì, là ko được công nhận, và phải đi làm chờ ngày cuối tháng nhận lương mới là đàng hoàng à?
Vậy hỏi sao không nghèo?
CĂN NGUYÊN BỆNH NGHÈO LÀ DO: LƯỜI VÀ SĨ!!!!
Bạn có biết:
✌️Khi bạn thành công, bạn bốc phét cũng thành chân lý.
✌️Khi bạn thất bại, đọc danh ngôn cũng trở thành luyên thuyên.
Thiên hạ không cho bạn cơm, bạn bè nó cũng không cho con bạn sữa với tiền đóng học, vậy tại sao lại sợ thiên hạ với ngại lũ bè? Nếu “bạn” nó mà thật sự tốt, công việc đàng hoàng thì nó cũng bận việc nó, chứ chỉ có mấy đứa lông bông không ra gì nó mới rảnh rỗi để đi soi mói xỉa xói thôi. Vậy nên: kệ nó đi
Ai cũng chỉ có một lần để sống? Cớ sao không cố để sống GIÀU SANG???
– [ ] Tuyển đại lý, khách buôn toàn quốc