Mưa gió ở nhà chỉ việc cmt “chị ơi e lấy cái này ” ” bạn ơi mình lấy nhé ” thì mig ấm lòng biết bao

1 1 1 1 1  
Mưa gió ở nhà chỉ việc cmt “chị ơi e lấy cái này ” ” bạn ơi mình lấy nhé ” thì mig ấm lòng biết bao… Lạnh lòng quá :)) khách sưởi ấm giùm cái :)))

10 comments

    1. Chắc khoảng 280 thôi. Nếu c muốn lấy sớm thì e lấy chỗ bạn e cho. Nó bán 320

Comments are closed.