44 comments

  1. Đồ bà ba mọc mạc giản dị tôn lên phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam. Thật thích . chúc chú có bộ fim thành công.

  2. Cam lè. Cao trót vót nhìn vô thấy liền. Bởi ta nói đẹp trai có khác. A mà đứng xa 50mét e cũng thấy nữa.

  3. Chuc e va ah chi trog doan dc nhiu suc koe quay tot de som hoag thah tac pham cua mih len sog som de moi nguoi cug xem nhe

Comments are closed.