10 comments

  1. Nên đi hay dừng là do mình, thế nhưng phải coi chừng đèn xanh đèn đỏ 😉

    1. Công viên kg có đèn xanh đèn đỏ đâu bạn mà coi chừng đụng phải trụ điện trướt mặt kìa

Comments are closed.